Bergen

Adrianus van Bergen

(1831 – 1842)

verwijzing naar de Wikipedia pagina

Adrianus van Bergen (Rotterdam, – ) was burgemeester van Gouda.

De van Rotterdam afkomstige Adrianus van Bergen trouwde op 8 juli 1782 in Gouda met de in deze stad geboren Henrikje Westerveld. Adrianus van Bergen vestigde zich in Gouda en verwierf daar een niet onaanzienlijk bezit. In 1832 was hij één van de belangrijkste grondeigenaren van de stad. Hij werd lid van de gemeenteraad en wethouder. In 1831 werd hij benoemd tot burgemeester van Gouda, als opvolger van Lodewijk van Toulon, die Gouverneur van Utrecht was geworden.
In 1837 werd – tijdens zijn burgemeesterschap – zijn schoonzoon Nicolaas IJzendoorn benoemd tot burgemeester van de gemeente Broek c.a. (een ambachtsheerlijkheid van de stad Gouda).
Later zou deze schoonzoon in 1850, evenals zijn kleinzoon Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn in 1864, ook tot burgemeester van Gouda worden benoemd.Comments are closed.