Boone

Jan Hein Boone

(1989- 2001)

verwijzing naar de Wikipedia pagina

Jan Hein Boone volgde de HBS in Voorburg en studeerde economie in Rotterdam. Hij was van 1970-1990 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de PvdA. Van 1974-1989 maakte hij deel uit van Gedeputeerde Staten van die provincie. In 1989 werd Boone benoemd tot burgemeester van Gouda. Na zijn pensionering in 2001 vervult hij diverse nevenfuncties zoals ambassadeur veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is hij voorzitter van enkele bezwaarschriftencommissies. Boone is voorzitter van het platform RijnGouweLijn, de eerste lightrailverbinding in Nederland, en lid van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van PvdA.


Comments are closed.