Gaarlandt

Egbertus Gerrit Gaarlandt

(1927- 1938)

verwijzing naar de Wikipedia pagina

Egbertus Gerrit Gaarlandt (Groningen, 12 juni 1880 – Gouda, 28 augustus 1938) was burgemeester van Gouda.

Egbertus Gerrit Gaarlandt werd op 12 juni 1880 te Groningen geboren als zoon van de wijnhandelaar Carel Hendrik Gaarlandt en Saakje van der Voort. Hij was aanvankelijk beroepsmilitair. In 1902 vertrok hij als tweede luitenant van het KNIL naar Nederlands-Indië. Een ernstige verwonding opgelopen in Atjeh maakte een eind zijn militaire loopbaan. Hij was vervolgens burgemeester van Texel (1911) en Gorinchem (1915), waarna hij in 1927 benoemd werd tot burgemeester van Gouda. Deze functie vervulde hij tot aan zijn overlijden in 1938. Tijdens zijn burgemeesterschap van Gouda had de stad zeer te lijden onder de gevolgen van de economische crisis. Ook de opkomst van de NSB in Gouda vergde veel van zijn bestuurlijke bekwaamheden. Door middel van een colportageverbod wist hij in 1933 de openbare orde te handhaven en rellen tot een minmum te beperken.
Egbertus Gerrit Gaarlandt overleed op 28 augustus 1938 te Gouda.
Zijn zoon Karel Hendrik Gaarlandt was o.a. burgemeester van Gasselte en Emmen en commissaris van de Koningin in Drenthe.

  • In Gorinchem is de Burgemeester Gaarlandtstraat naar hem genoemd.
  • In Gouda is (in 1941) de Burgemeester Gaarlandtsingel naar hem genoemd.
Comments are closed.