James

Karel Frederik Otto James

(1938- 1964)

 

verwijzing naar de Wikipedia pagina

 

Mr. dr. Karel Frederik Otto James (Dordrecht, 15 juni 1899 – Amerongen, 19 oktober – 1976 was burgemeester van Gouda in de periode van 1938 tot 1964.

Karel Frederik Otto James werd te Dordrecht geboren op 15 juni 1899 als zoon van een artillerieofficier. Vanwege het beroep van zijn vader heeft de jonge James in diverse garnizoensplaatsen gewoond, o.a. Schoonhoven, Utrecht, Den Helder en Den Haag. Na zijn H.B.S.-opleiding en een voorbereidend staatsexamen ging hij studeren aan de rijksuniversiteit van Leiden, waar hij in 1925 promoveerde in de staatswetenschappen. Na diverse functies vervuld te hebben in het openbaar bestuur bij de gemeente Rotterdam (kabinetschef en chef afdeling havenbeheer) werd hij in 1938 benoemd tot burgemeester van Gouda als opvolger van Egbertus Gerrit Gaarlandt (1880-1938).

Karel Frederik Otto James trouwde in 1927 met A.A. van Woringen, die al in 1929 overleed. In 1933 hertrouwde hij met M. van der Hoop.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was James niet in functie. Reeds in 1940 werd hij gearresteerd en gevangen gezet in Scheveningen vanwege de belediging van een duitse militair. Voor dit ‘vergrijp’ werd hij veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en daarna verbannen uit Gouda. Hij vestigde zich vervolgens als advocaat in Rotterdam, maar dook onder omdat het gevaar niet denkbeeldig was, dat hij zou worden gegijzeld. Direct op de dag van de bevrijding 5 mei 1945 was James weer terug in Gouda, om zijn ambt als burgemeester weer onmiddellijk te gaan vervullen.

James heeft zich tijdens zijn burgemeestersperiode in Gouda met name ingespannen voor het realiseren van een aantal restauratieplannen van – voor de stad Gouda – belangrijke gebouwen, zoals het stadhuis, het Catharina Gasthuis, de Moriaan, het Lazaruspoortje en de Waag. Tevens heeft zich ingezet voor de uitbreiding van het grensgebied van Gouda, hetgeen hem bij de buurgemeentes niet altijd in dank werd afgenomen.

James was in zijn vrije tijd een – volgens sommige kenners – geen onverdienstelijk tekenaar. De door hem getekende portretten van burgemeesters van Gouda kregen een plek in het Goudse stadhuis. Daarnaast vervaardigde hij – in kleur – afbeeldingen van de familiewapens van 379 graven, heren en burgemeesters van Gouda, die – op twee tableaus – eveneens een plek kregen in het stadhuis.

Karel Frederik Otto James overleed op 77-jarige leeftijd in 1976 in zijn woning ‘de Napoleonhuisjes’ te Amerongen.

Uitgbreide omschrijving van Burgemeester James

In Gouda zijn (in 1977) de Burgemeester Jamessingel en het Burgemeester Jamesplein naar hem genoemd.Comments are closed.