Liera nsb

E.A.A. Liera (NSB)

(1941- 1944)

verwijzing naar de Wikipedia pagina

Burgemeester K.F.O. James stelt zich principieel op en weigert alle medewerking. Een week later wordt hij gearresteerd wegens belediging van een Duitse officier. Wethouder H.P.C.M. de Witt Wijnen neemt hem voorlopig waar. Langzaam maar zeker herkrijgt het leven zijn gewone loop. De bezetter manifesteert zich slechts in beperkte mate. Een enkele gebeurtenis doet aan de oorlog herinneren. Op 11 augustus 1944 werd op bevel van Seyss-Inquart de gemeenteraad opgeheven. Officieel heette het conform verordening 152 van 1941: De werkzaamheden der gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders blijven rusten 
Op 1 september 1941 is NSB-er en ex-beroepsofficier E.A.A. Liera benoemd tot burgemeester van Gouda door het Duitse gezag. het weghalen van twee klokken uit de toren van de Sint-Janskerk en de gedwongen tewerkstelling van arbeiders in Duitsland. Voor vele Gouwenaars slechts rimpelingen in het dagelijks bestaan.In 1941 wordt de oorlog voelbaar. Liera woonde tijdens zijn verblijf aan de van Itersonstraat. In deze periode zijn een aantal keren de ruiten van zijn woning ingegooid.

Burgemeester Liera voert het woord bij de uitdeling van speelgoed in 1942. Foto: SAMH

Begin september 1944 melde de BBC, dat de bevrijding van Nederland spoedig zou plaats vinden. Op maandag 4 september kwam de mededeling uit Londen, dat geallieerde troepen de Nederlandse grens hadden overschreden. Kort daarna volgde het bericht dat Breda was bevrijd. Vanaf dat moment was de geruchtenstroom niet meer te stoppen. De daar op volgende dinsdag zou de geschiedenis ingaan als Dolle Dinsdag. In Gouda ontstond, evenals in andere steden van het nog bezette Nederland, grote beroering. NSB’ers, Waaronder Burgemeester Liera, sloegen op de vlucht. De geallieerde waren op dat moment nog niet in staat om door te stoten om de Rest van Nederland te bevrijden van de bezetter. Liera keerde ook terug en trad weer terug in zijn functie als burgemeester.

Op 16 februari 1945 maakt de Goudse Courant bekend dat de Loco-burgemeester en NSB-wethouder B.W.P. Acket door de Generalkommissar fur die verwaltung und justiz benoemd was tot burgemeester van Gouda. Liera werd benoemd tot bestuursraad en plaatsvervangend commissaris van de provincie Gelderland. Dit was eerder in oktober 1944 aangekondigd in de Goudse Courant.

(Op 28 juli 1944 gaat E.A.A. Liera naar Arnhem en wordt daar Burgemeester tot 16 december 1944.)?Comments are closed.