Martens

Rudolph Lodewijk Martens

(1895 – 1917)

verwijzing naar de Wikipedia pagina

Rudolph Lodewijk Martens┬á(Soerabaja, 9 september 1863 – Utrecht, 27 augustus 1917) was burgemeester van Gouda.

Rudolph Lodewijk Martens werd op 9 september 1863 te Soerabaja geboren. In 1892 werd Martens burgemeester van de gemeente Bodegraven en in 1895 werd hij benoemd tot burgemeester van Gouda.

Tijdens zijn ambtsperiode werd een pensioenfonds voor de Goudse ambtenaren gesticht en werd het Van Itersonziekenhuis (genoemd naar de stichter van de Goudse stearinekaarsenfabriek A.A.G. van Iterson gerealiseerd. Voorts werd aan de gasfabriek een elektriciteitscentrale gekoppeld en vanwege de uitbreidingsplannen van Gouda buiten de singels werd een grondbedrijf opgericht.

Martens overleed op 27 augustus 1917 te Utrecht.

  • In Gouda zijn (in 1918) de Burgemeester Martenssingel en (in 1922) de Burgemeester Martensstraat naar hem genoemd.


Comments are closed.