Mijs

Ulbo Jetze Mijs

(1917- 1927)

verwijzing naar de Wikipedia pagina

Ulbo Jetze Mijs (Oudenbosch, 5 augustus 1863 – Rijswijk, 30 september 1944) was burgemeester van Gouda.

Ulbo Jetze Mijs werd op 5 augustus 1863 te Oudenbosch geboren als zoon van ds Jacob Mijs en Agatha Wilhelmina Heerma van Voss. Na een 25-jarig burgermeesterschap van Middelharnis werd hij In 1917 werd benoemd tot burgemeester van Gouda.

Mijs was een specialist op het terrein van het gemeenterecht. Hij schreef een uitvoerig commentaar op de gemeentewet. In Middelharnis heeft hij zich ingespannen voor het onderwijs (Ambachtsschool en Rijks-HBS. In Gouda was zijn aandacht met name gericht op de stadsuitbreiding en op de verbetering van de volkshuisvesting. Na een conflict met de gemeenteraad over het wanbeheer bij de waterleidingmaatschappij besloot hij om – vanwege de in zijn ogen onwerkbaar geworden verhoudingen – eind 1926 een verzoek om ontslag in te dienen, hetgeen werd ingewilligd. In de raadsvergadering van 21 december 1926 werd door de loco-burgemeester een verklaring van burgemeester Mijs voorgelezen, waarin hij meedeelde dat een meerderheid van de raad hem het werken onmogelijk had gemaakt.

Mijs overleed op 30 september 1944 te Rijswijk.

Landbouwtentoonstelling te Goude. Prinses Emma en de burgemeester van Gouda passeren de erewacht. juli 1923


Comments are closed.