Toulon

Mr. Lodewijk van Toulon

(1815 – 1831)

 

verwijzing naar de Wikipedia pagina

 

Mr. Lodewijk van Toulon (Gouda, 17 augustus 1767 – Utrecht, 5 januari 1840) was o.a. burgemeester van Gouda, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Gouverneur van Utrecht.

Lodewijk van Toulon werd op 17 augustus 1767 te Gouda geboren als zoon van de Goudse burgemeester mr. Martinus van Toulon en Adriana Maria van Eijck. Na zijn opleiding aan de Latijnse School studeerde hij Romeins en hedendaags recht en promoveerde al op jeugdige leeftijd in 1786 te Utrecht.
Hij trouwde op 1 februari 1792 te ‘s-Gravenhage met Johanna van Nispen.

Na zijn studie vervulde hij tal van ambtelijke en bestuurlijke functies zowel in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Eerste Franse Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden.
Na de inlijving van Nederland door Frankrijk werd hij van 1811 tot 1813 lid van het Hof van Cassatie in Parijs. In 1814 werd hij door de Engelsen gevangen genomen in Zeeland, maar kon daarna zijn bestuurlijke carrière toch weer voortzetten. Van 1815 tot 1831 was hij burgemeester van Gouda en combineerde deze functie vanaf 1819 tot 1831 met het lidmaatschap van de Tweede Kamer, waarvan hij van 1830 tot 1831 voorzitter was. In 1831 werd hij gouverneur van de provincie Utrecht, welke functie hij tot zijn overlijden op 5 januari 1840 vervulde.

Een geboorte akte opgesteld in naam van Mr. Lodewijk van Toulon uit 1870 (1870?)

 

Wie was de eerste vrouw van Napoleon?

Joséphine (haar volledige naam was heel wat langer: Marie‑
Josèphe Rose Tascher de la Pagerie) was zes jaar ouder dan
Napoleon
Bonaparte en had een zoon en een dochter uit haar
eerste huwelijk toen zij in
1796 met de latere keizer trouwde.
Daarna kreeg zij geen kinderen meer – ook niet toen Napoleon
in
1804 een keizersdynastie wilde beginnen. In 1809 liet hij zich
daarom van haar scheiden en het volgende jaar trouwde hij de
Oostenrijkse keizersdochter Marie-Louise, die hem in
1811 een
zoon schonk. Deze
`Napoleon II’ werd echter niet oud. Veel
meer `Napoleoniden’ kwamen er uiteindelijk toch uit Joséphine
voort, namelijk via haar dochter Hortense. Deze was een tijdlang
getrouwd met de in Nederland niet onbekende broer van haar
stiefvader,
Lodewijk Napoleon, `Koning van Holland in de jaren
1806-1810. Hun drie zoons heetten Napoleon-Charles, Napoleon‑
Louis en Charles-Louis-Napoleon.
Deze laatste bracht het in [852
weer tot keizer, onder de naam Napoleon III.

Geschiedenis kalender 2007

Maandag 12 februari 2007

 

TOULON, Lodewijk van; Personalia: NH; * Gouda 17-8-1767 – + Utrecht 5-1-1840; zn. van mr. Martinus, regent en patriot te Gouda, en Adriana Maria van Eyck; tr. 1791 Johanna van Nispen, dr. van mr. J. van Nispen, raadsheer Hof van Holland. Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1785); commies-generaal der Posterijen, commissaris voor de Franse veldpost, secretaris-generaal der Posterijen, secretaris tot de cijfers van Staat, lid van de raad van Den Haag, lid van de departementale en stedelijke armencommissies, 1807 staatsraad in gewone dienst, sep 1808 hoofdofficier van Den Haag, tevens staatsraad in buitengewone dienst, 1815 burgemeester van Gouda, 1817 lid Provinciale Staten van Holland, 1818-1831 lid Tweede Kamer, in 1830 gedurende de Belgische Opstand voorzitter Tweede Kamer, in dat jaar tevens staatsraad in buitengewone dienst, 1831-1840 gouverneur van Utrecht; Opgave 1810: verklaarde dat zijn vermogen vrijwel geheel uit Hollandse effecten bestond, uit hoofde van zijn bijzondere missie als hoofdofficier van Den Haag genoot hij een toelage van fl.9000,-, waarvan fl. 3000,- uit de stadskas, bovendien genoot hij 1/3 van de boeten en ca. fl.1500,- als substituut-fiscaal van de middelen te lande; hij was toen gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: M.W. van Boven, “Lodewijk van Toulon 1831-1840” in: P.A. Blok e.a. (ed.) “Veel tact en de noodige geschiktheid”. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1814-1997 (Utrecht 1997); Schutte, Orde, 148; NNBW V 955-957; Verdam, Civiele Cassatie, 556; Nationaal Archief MJP,332, 120; Van der Aa, VII onder T, 61; L. van Toulon, Auto-biographie (Utrecht, z.j. Vermeld in Lindeman, Egodocumenten, nr. 335); Nationaal Archief, Archief Van Toulon van der Koog; UA, Familiearchief Des Tombe, 1485-1948.Comments are closed.