02 De havensluis met sluiswachterswoning

rew up ff
Havensluis
2
Veerstal – historisch Gouds plekjeGouda is in de twaalfde eeuw ontstaan op de plek waar Gouwe en IJssel tezamen vloeien. In 1272 kreeg Gouda officieel stadsrechten van Floris V, maar vanzelfsprekend was er al eerder bebouwing langs de IJssel.
De Veerstal/Nieuwe Veerstal heeft nog steeds iets van het karakter uit die vroegste jaren van Gouda’s geschiedenis.
Op de oude foto van J.H. de Louw, die uit 1876 dateert, is het oude sluiswachtershuis met tol-huis aan de IJssel te zien. In het midden staat de oude sluis en rechts is de aanlegplaats van de binnenvaartschepen.

Het prachtige oude geboomte imponeert, terwijl op de nieuwe foto nauwelijks groen te zien is. Bovendien laat de nieuwe foto zien hoe de Veerstal vóór de haven langs is doorgetrokken. De initiatiefgroep ‘Gouda, Havenstad’ beijvert zich om de oude toestand in ere te herstellen. Op de ‘open monumentendag’ wordt het fraai gerestaureerde sluiswachterscomplex met Tol-huis telkenmale opengesteld voor het publiek. Dan is te zien hoe de nieuwe eigenaar – het schil­dersbedrijf Prévoo – het oude Goudse monument in volle glorie heeft hersteld. Op de oude foto staat rechts het pakhuis van rederij ‘de IJssel’ aan de Nieuwe Veerstal. Een deel werd later afgebroken. Op de nieuwe foto is het overgebleven restant te zien – nu in ge­bruik bij draaiorgel eigenaar Adrie Vergeer. Terwijl aan de achterzijde, op de Punt, het Rode Kruis is ondergebracht.