03 Gedeelte Westhaven tot de Gouwe

rew up ff
Westhaven
3
Gezicht op de WesthavenDe geschiedenis van de Oost- en Westhaven wordt voor een groot deel bepaald door de histo­rie, die is verbonden aan de huizen, die daar staan. En die geschiedenis is voor een groot deel na te gaan. Dat kan voor historisch geïnteresseerden aan de hand van de zogeheten transport-registers (de Eigenboeken), die in het Gouds gemeente-archief worden bewaard. Voor sommi­ge panden kan zelfs tot 1450 worden achterhaald, wie de eigenaars en bewoners waren.
Nog eerder, in het jaar 1341, wordt in de Goudse archiefstukken al gerept van ‘ de westside van de Havene’ . Toen al werd op die plek gewoond.
Fotograaf Jacobus Hendricus de Louw maakte in 1876 een opname van een deel van de West-haven tot de (Hoge) Gouwe.
De pastorale sfeer overheerst. Geen enkele auto is te zien – slechts een paar werklieden, die keuvelen bij een kruiwagen. Het zware geboomte imponeert. En de indeling van de straat draagt nog het oude karakter: particuliere stoep, daarnaast het voetpad, en daarnaast de rij-baan.
De St.Jansbrug was toen nog een draaibrug, tussen de Gouwe en de Haven. De gevels van de panden aan de Westhaven moesten in de loop van de 20ste eeuw ten dele plaats maken voor de Wijkverpleging der Hervormde Gemeente van Gouda – later genaamd Diaconessenhuis ‘de Wijk’.
Inmiddels is dat complex na leegstand – omdat ‘de Wijk’ opging in het Bleulandziekenhuis (nu: Groene Hartziekenhuis) – verbouwd tot appartementen voor een en tweepersoonshuishoudens. Ook het markante woonhuis, rechts op de oude foto, geflankeerd door bijzonder fraaie stoep-hekken, is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor hotel ‘het Blauwe Kruis’, dat een wat Amsterdamse Stijlachtige gevel heeft gekregen.
Op de nieuwe foto staat de Goudse muziekschool nog in de steigers, maar die zijn inmiddels weggehaald.

Toch, in grote trekken zijn ademt het gevelbeeld nog de sfeer die fotograaf De Louw er in de vorige eeuw trof.