17 Haven Westzijde

rew up ff
West haven
17

De Haven, westzijde

Eveneens in het jaar 1881 nam fotograaf Henri de Louw de Oosthaven op de kiek.
Niet alleen de oude ijzeren St.Jansbrug (toen nog een halvedraaibrug) werd hiermee voor het nageslacht vastgelegd, ook de bebouwing van de Dubbele Buurt kwam goed in beeld. Die naam Dubbele Buurt herinnert aan het feit, dat in vroeger eeuwen slechts weinig straten in Gouda aan beide zijden werden bebouwd. De meeste straten hadden slechts aan één kant huizen – aan de andere kant was water of groen.
Dat was in de tijd dat binnen de singels de verstedelijking nog slechts aarzelend op gang kwam, en grote stukken onbebouwd terrein langdurig braak bleven liggen – voor het storten van afval,
voor het weiden van vee, of voor opslag van materialen.
In de inventaris van het Oud-Archief van Gouda wordt de straatnaam Dubbele Buurt al in 1722 vermeld. Uit de Regestenlijst Archief Sint Janskerk blijkt, dat in het midden van de Dubbele Buurt vroegertijd een bruggetje lag: de Tilbrugge, dat desgewenst kon worden opgetild. Het bruggetje overspande een watertje tussen de Donkere Sluis en Achter de Kerk. Dat watertje loopt nu onder het gokhalcomplex door, voert onder de straat door van de Dubbele Buurt, en komt Achter de Kerk – bij café ‘de Herberg’ – weer in het zicht.
Het monumentale Art Deco-pand, waarin nu een speel- en automatenhal is gevestigd, is op de oude foto uit 1881 van Henri de Louw nog niet te bekennen.
Dat is logisch, want op die plek stonden destijds diverse afzonderlijke panden.
In een der panden woonde de heer H.C. Lammerts van Bueren. Hij was apotheker en drogist. In een ander pand was bakker S.J. van der Scheer gevestigd. Het linker hoekhuis was oudtijds de winkel van goudsmid H.H.Geering.
Nadien kwamen twee panden in handen van de heer Christiaan van Dillen, die ze in 1896 liet afbreken. Daarvoor in de plaats kam toen één nieuw pand, dat tot verfwinkel werd ingericht. Een Goudse historicus meldde ooit dat via erflating de heer E.J. van der Heyden eigenaar van dit huis werd. Zijn weduwe verkocht haar eigendom aan de firma Gebroeders Van Haeren. Dat waren manufacturiers uit ‘s-Hertogenbosch.
Van Haeren slaagde erin om het belendend pand van behanger Dirk van Hensbergen aan te kopen – zodat het gehele blok in één hand was gekomen.
Toen dat een feit was, werd de gehele bebouwing gesloopt, waarna er in 1912 een naar de eisen des tijds ingericht winkelpand voor in de plaats kwam – bij zeer oude Gouwenaars nog bekend onder de oorspronkelijke naam: magazijn De Zon.
In 1940 volgde een ingrijpende verbouwing; tenslotte vestigde zich het warenhuis Vroom en Dreesmann ter plaatse.
Nadat V&D de activiteiten uiteindelijk concentreerde op de Kleiweg, kon woninginrichter Hage zich in het pand vestigen. In 1990 verwierf ondernemer C.Kemner het Art Deco-complex en liet het verbouwen tot een hal voor speelautomaten.
Gelukkig zijn de uiterste panden, richting Oost- en Westhaven nog gespaard gebleven. Het hoekpand was tot voor kort in gebruik als gecombineerde woon-winkelruimte voor juwelier A. Bouter, in goud- en zilverwerken. Dat lichtgeschilderde pand is overigens voorzien van een markant uitbouwtje van één verdieping hoog, waarboven een klein plat is gerealiseerd – dat een fraai uitzicht over de Havengracht biedt.
Links op de oude foto uit de vorige eeuw is nog het complex te zien van het voormalige rooms-katholieke Liefdesgesticht Vroeger waren daar de zusters Franciscanessen uit Oudenbosch werkzaam. Links was de kapel, rechts was later een meisjesschool gevestigd. Nu is het grote pand in gebruik voor opvang van migranten en asielzoekers.
De scheepjes op de oude foto zijn in onze moderne tijd verdwenen. Maar de initiatiefgroep ‘Gouda, Havenstad’ werkt hard aan terugkeer van deze nautische aspecten van het Goudse centrum.