30 Kleiwegsteeg

rew up ff
Kleiwegsteeg
30

Kleiwegsteeg

Bijna een eeuw geleden stelde fotograaf Henri de Louw zijn zware platencamera op ter hoogte van de hoek Kleiweg/Kleiwegsteeg.
Toentertijd heette deze smalle verbinding tussen Kleiweg en Nieuwehaven nog ‘steeg’. Want pas op 25 november 1910 besloot de gemeenteraad van Gouda tot naamswijziging, en werd
de ‘steeg’ omgedoopt in Kleiwegstraat. Daarmee werd overigens voorbij gegaan aan de wens van de bewoners ter plaatse, want zij hadden hun straat liever Julianastraat of Nieuweha­venstraat genoemd gezien.
De Vrouwetoren vormt de markante blikvanger op de fraaie oude kiek. De scheve toren is het laatste restant van het kloostercomplex, dat oudtijds op deze plek lag. De toren ontleent zijn naam aan de Onze Lieve Vrouwekapel, die op de hoek van de Vrouwesteeg en de Nieuweha­ven stond.
Het klooster werd bevolkt door Clarissen. Hun kapel werd aan het eind van de 15de eeuw ge­bouwd. Na de beeldenstorm stond het complex lange tijd leeg, en werd tenslotte gebruikt voor plaatselijke nijverheid. Uiteindelijk werd het pand afgebroken. Op de vrijkomende plek kwam op den duur een brandweerkazerne.
Het minieme steegje ‘Het Klooster’, dat tussen de Vrouwesteeg en de Lange Dwarsstraat ligt, herinnert nog aan de Clarissen-tijd.

De Kleiwegsteeg is een zeer oude straat in ‘t Goudse stadsbeeld. Want al in 1438 werd deze straat – ‘ Cleywechsteghe’ – genoemd in de Regestenlijst van het Weeshuisarchief. In de 14de eeuw werd de Nieuwehaven gegraven. In de regestenlijst van het archief van de Sint-Janskerk wordt in het jaar 1366 reeds gerept van ‘ die steghe van de nuwe haven’ . In de regestenlijst van de kloosterarchieven, in het jaar 1452, wordt gewag gemaakt van ‘de Nuwe Haven of Cleywechstraet’. Twee jaar later staat in de boeken van de Sint-Janskerk echter weer de ‘Nieuwehavensteghe’ genoemd.
Tot 1929 stond naast de Vrouwetoren de oude kazerne van de brandweer. In dat rampjaar brandde, in februari – ‘s nachts om drie uur, de kazerne uit. Tragisch detail: Een groot deel van de brandweerlieden was carnaval aan ‘t vieren, en was dus moeilijk bereikbaar.. . Het vuur moest bij een temperatuur van 18 graden onder nul worden bestreden. ‘s Morgens om acht uur was men de brand meester. De strijd was hopeloos gebleken, want de verwoesting was zeer groot.
Het bluswerk leverde de dag erop een fraaie foto op, want het bluswater was ter plaatse bevro­ren, en maakte van de restanten van de kazerne een waar ijspaleis.

Op Henri de Louw’s oude foto meldt het uitgangbord op het derde huis van rechts dat dit de plek is van de winkel van koper- en blikslager W.J. Gijzenij. Tussen de Kleiweghoek en Gijzenij zat de winkel in speelgoed en huishoudelijke artikelen van J. Cabout.
Net voor de hoek zat lederhandel, tuig- en zadelmaker N. Verkerk met zijn werkplaats. De huidi­ge tassenwinkel van Verkerk is daar een rechtstreekse ‘afstammeling’ van.
Verkerk zat er dus al voor de oorlog. Maar dat gold ook voor Dorst (oliehandel), De Wit (fietsen en hondevoer), De Vrind (behang en woning-inrichting), In ‘t Hout (kaas en kruidenierswaren) en de nog steeds in de Kleiwegstraat gevestigde klokkenzaak en juwelier V.d.Berg.
Tot op de dag van vandaag is de Kleiwegstraat een gezellig trefpunt van kleine middenstands-zaken gebleven.