43 Markt Botermarkt

rew up ff
Markt 6
43

Banketbakkerij J.Breebaart

Zoals eerder werd verhaald, waren oudtijds voor de Markt in Gouda verschillende namen in ge­bruik – die werden gehanteerd om de diverse gevelwanden aan te duiden. Zo werd de zuidoostlijke zijde van de Markt – waar heden ten dage woninginrichter Hage is gevestigd – vroeger vaak aangeduid als ‘Botermarkt’. Die naam sloeg op het feit dat juist hier vroe­ger op de warenmarkt de handelaren in boter en kaas stonden opgesteld. Ook boden hier de kuipers hun melkkuipen en kaasvaten aan.
Op deze foto van omstreeks 1867 staat de banketwinkel van J.Breebaart in close-up afgebeeld. Daarbij gaat het om het pand Markt nr 5.
Ook in die oude tijd wist men wel hoe er aan de weg moet worden getimmerd – getuige het groot aantal reclameborden.
Op de lijst van de halsgevel staat te lezen: ‘M.Ravenswaaij Zonen te Gorinchem’. Onder het bovenste raam zit een bord ‘Goudsche Spritsen’. Onder de middelste twee ramen prijkt een fors bord met de aanduiding ‘Banket, koek en confituren’, terwijl onder de etalage-ramen de tekst ‘Goudsche Spritsen’ wordt herhaald.
Toen rond 1900 een nieuwe foto van de Botermarkt werd gemaakt, bleek banketbakkerij J.Breebaaert Lzn. al te zijn opgevolgd door eenzelfde zaak, maar nu van J.C.Bijl.
Rond de eeuwwisseling was ‘de Botermarkt’ een aaneenschakeling van gezellige mid­denstandszaken.
Want behalve Bijl waren daar ook gevestigd: C.C.Krom in verfwaren en vensterglas, K.Petit in herenkleding. N. en H.P. Olifiers (goud, zilver en uurwerken), J.J. van Bemmel (huishoudelijke artikelen), J.H. de Roode (kleding), G.C. de Vooys (goud, zilver en juwelen). En ook: Bahlmann & Co (dameskleding), C.F.Busch (stoffen), J. van Dantzig (kleding), J.J. van der Sanden (koek en banket), H.J. Spaas & Co (kleding, stoffen), v/h Gebrs. Claassen & Co (stoffen), F. Stroeve (huishoudelijke artikelen) en C.A.B. Bantzinger (herenmode).

Logement

Op de hoek van de Botermarkt en de Kerksteeg, waar vervolgens Krom zijn onderkomen en sedert kort een groente- en fruithandel is gevestigd. zat tot het midden van de 19de eeuw een logement. Tevoren, in 1785, was het pand de zetel van een politiek getinte sociéteit.
Lange tijd hebben de dames Breebaart, laatste telgen van de oude bakkers-familie uit het pand op de Markt, aan het Regentesseplantsoen gewoond.
Hun grote huis, fraai ingericht met mahonie Biedermeier-meubilair, ademde nog tot in de jaren vijftig van onze eeuw de sfeer van voorheen. Zélf waren de dames Breebaart ook bekende Goudse verschijningen – niet in het minst om hun liefde voor de dieren en hun (stille) giften aan de dierenbescherming.
Het banketbakkerspand van Breebaart aan de Botermarkt, later Bijl, werd daarna betrokken door een zoon van damesmode-winkelier Van Hulzen – die met zijn degelijke kleding vooral zijn clientèle had in de Krimpenerwaard. Daarna zat de winkel van Kranenburg & de Bruin (radio’s en t.v.) in het pand. Tussentijds, kort voor de oorlog, zat op Markt nr 5 nog een winkel in huisvlijt-artikelen.
Uiteindelijk vestigde zich Theo van Berkel zijn tot een begrip uitgegroeide café ‘De Tapperij’ ter plaatse. Later kwam op de bovenverdieping restaurant ‘Chaplin’ van het echtpaar Mauer.